Vilkår for bruk

Kun porto kommer i tillegg til prisene.
- Husk ved valg av Pakke i postkassen så stilles det krav til hvor liten gjenstanden er, så om du tror den er større så velg annen transportmetode
Maksmål: 31 x 21 x 6 (altså kun 6cm høy) Bør ikke sende knusende gjenstander eller noe med væske inni i slik pakke
Velger du dette alternativet og produktet du bestiller ikke utfyller disse kriterier
Så kan du bli etter fakturert. Velges dette transporalternativet og produktet er innenfor kriteriene men er væskebasert evt knusende så sendes det på eget ansvar.

Leveringstid:
Bestilte varer skal normalt være mottatt innen 7 dager.
Når en vare ikke er på lager må en beregne lenger tid.
Angrefrist:
Kjøper kan returnere varen innen 14 dager etter avtale

Returporto dekkes av kunde.Kun registrerte postpakker med sporing blir godkjent.

uavhentede pakker blir fakturert for porto.

Det er i § 2 flere unntak fra Angrerettloven (LOV-2014-06-20-27). Dette gjelder for eksempel:  

  • Varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller er klart personlige.

  • Forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygeniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering.

  • Avtaler om salg av varer og andre tjenester når den samlede kontraktssummen er 300 kroner eller mindre.

 

Ved tvist aksepterer partene LG Elektro sitt verneting.


 

Servicebekreftelse

Forbrukeren bekrefter herved følgende vilkår for innlevering av produkt:

  

1)      Forbrukeren bekrefter at dersom det ikke foreligger en mangel, kan L.G. Elektro A/S kreve betaling for utgifter som har vært nødvendig for å avgjøre om det foreligger en mangel. Slike utgifter vil være porto belastet L.G. Elektro A/S,  og forundersøkelser for å avdekke mangel.

2)      Ved forbrukerfeil som har ført til en feil ved apparatet, vil det bli gitt et prisoverslag til forbrukeren. Uavhengig av om kunden godtar prisoverslaget for reperasjon, vil kunden bli belastet porto som er blitt belastet L.G. Elektro A/S, samt kostnader for forundersøkelser for å avdekke feilen.

 

Disse vilkår er i tråd med norsk forbrukerrett, jfr. Lov om forbrukerkjøp § 30, 4. ledd( 4. avsnitt).

 

 

HILSEN
L.G. ELEKTRO A/S
info@lgelektro.no
http://www.lgelektro.net

Loading...